Condicions AVPC

CONDICIONS GENÈRIQUES

L'associació de Vòlei platja Calella (*AVPC) ofereix classes de vòlei platja durant l'estiu, així com les inscripcions per als diferents esdeveniments que organitza.

És obligatori tant per a les classes com pels esdeveniments fer la inscripció a través del web o de l'aplicació de la AVPC. L'edat mínima per a realitzar classes en AVPC és de 4 anys, i tots els participants han d'acceptar els presents Termes i Condicions. 

AVPC ofereix diferents tipus de classes i esdeveniments amb diferents preus i característiques, tots ells d'ús personal i intransferible. 

AVPC  es reserva el dret a modificar els preus i condicions dels seus serveis i  és de la seva obligació publicar-lo degudament a la seva pàgina web i aplicació.

 

CLASSES A L'ESCOLA DE VÒLEI PLATJA

S'estableix un cost específic per a cada modalitat d'escola i dies d'activitats; a més la pròpia entitat farà el corresponent seguiment de que els/les inscrits/es exerceixin la responsabilitat d'assistir en els dies assenyalats.

  • Devolució i cancel·lació

En cas que l'alumne vulgui cancel·lar la seva inscripció es retornarà el 50% del valor total de la inscripció, si aquesta es produeix durant la primera setmana en la qual l'alumne es va comprometre a iniciar les seves activitats.

En cas que la cancel·lació vulgui realitzar-se posterior a aquesta setmana l'alumne perdrà la quota.

Si la cancel·lació s'ha d'executar per força major o COVID, es retornarà el 70% proporcional a la normativa vigent de confinament. Es podrà realitzar via email a voleicalella@gmail.com o per whatsApp al 607 99 04 01.

 

ESDEVENIMENTS AVPC

Tots els esdeveniments tindran inscripció pròpia i el pagament s'efectuarà mitjançant el web de la AVPC.

  • Devolució i cancel·lació

En cas de no poder assistir o de cancel·lar la inscripció, es retornarà el valor d'aquesta sempre que ocorri en les següents 24 hores d'haver efectuat el pagament.

 

DRETS D'IMATGE

En marcar la casella "Drets d'imatge" en la documentació facilitada a tots i totes els/les inscrits/es, s'autoritza la utilització del contingut gravat i de la imatge personal o la del fill/a, a l'empara del que es disposa a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la mateixa imatge personal. L'autorització que aquí es concedeix sobre aquest material tindrà un ús de caràcter acadèmic i cultural, promoció de l'entitat, suport a les xarxes socials i la mateixa no està sotmesa a cap termini temporal ni està restringida a l'àmbit nacional de cap país.

*AVPC: Associació Vòlei Platja Calella
TOP